Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

สวน

สวน

 • สวน

  [n.] a garden, an orchard, a plantation, a park
  [vt. vi. adv.] (of letters) to cross, to pass in opposite directions,to come from thee opposite dirction
  [vt. vi. adv.] to give an enema = สวนทวาร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

สวน

 • สวน

  [n.] garden
  [v.] give an enema
  [v.] pass in the opposite directions
  [adv.] (come) in the opposite direction

  หมายเหตุ บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี

  ตัวอย่างประโยคสมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

สวน

 • สวน ๑

  น. บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจํานวนมาก เช่น สวนทุเรียน สวนยาง สวนกุหลาบ สวนผัก โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู.อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน เช่น เดินสวนกันมีรถสวนมา เทียบสอบขนาดหรือปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัดสวนทะนาน เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบนํ้ายาหรือนํ้าสบู่ให้เข้าไปในลําไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลําไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก.ก. เย็บแบบด้วยดอกไม้หรือใบไม้ให้เป็นแถบยาว เพื่อใช้ตกแต่งประดับโครงประทุนคลุมผ้าไตรเป็นต้น เซ็น ก็ว่า.[สะวะนะ] น. การฟัง. (ป.

  ส. ศฺรวณ).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สวน

 • สวน

  น. ที่ปลูกต้นไม้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก, สวนชนิด ใดให้ต่อท้ายด้วยคำชนิดนั้น เช่น สวนผัก สวนดอกไม้. ก. ทวนกลับ, ทวนมา, ไล่เลียง
  สอบเทียบขนาดปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัด
  เหน็บยาให้อุจจาระออก, เอาหลอดแยงทวารเบาให้ปัสสาวะออก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

สวน

 • ความหมาย

  พระราชอุทยาน

ความหมายจาก พจนานุกรม คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์

สวนภาษาอังกฤษ

สวนภาษาไทย สวนความหมาย Dictionary สวนแปลว่า สวนคำแปล

สวนคืออะไร

Sanook.commenu