Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

สัมผัส

สัมผัส

 • สัมผัส

  [n. vt.] touch (a live wire), to feel (the pulse)
  [n. vt.] one of the five sense
  [n. vt.] to be tangent to (a circle)
  [n. vt.] a rhyme
  [n. vt.] to rhyme

  คำพ้องความหมาย (Synonym) คล้อง, ต้อง, แตะ, ถูก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

สัมผัส

 • สัมผัส

  [n.] rhyme
  [syn.] จังหวะ
  [v.] feel
  [syn.] รับรู้,รู้สึก
  [n.] sense
  [v.] touch
  [syn.] จับต้อง,แตะ,แตะต้อง
  [v.] touch
  [syn.] ถูกต้อง,แตะต้อง,กระทบ
  [v.] rhyme
  [v.] connect
  [syn.] ใกล้ชิด,คลุกคลี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

สัมผัส

 • สัมผัส

  ก. ถูกต้อง แตะต้อง กระทบกัน เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้าง จะได้มีสุขภาพดี สัมผัสมือกัน

  คล้องจองกัน เช่น คําในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี. น. การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส การแตะต้อง การกระทบกัน เช่น พอออกไปข้างนอกก็สัมผัสอากาศเย็นเฉียบ

  ความคล้องจองของถ้อยคํา เช่น ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว

  (วรรณ) ข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน. (ป. สมฺผสฺส

  ส. สํสฺปรฺศ).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สัมผัส

 • สัมผัส

  (มค. สมฺผสฺส
  สก. สํสฺปรฺศ) ก. กระทบ, แตะต้อง
  คล้องจอง. น. ความกระทบกระทั่ง, การถูกต้อง
  การประจวบกันแห่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วเกิดวิญญาณ คือ ความรู้ครบ ๓ อย่าง เช่น ตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นได้ ชื่อว่าจักขุสัมผัส
  การคล้องจองแห่งคำประพันธ์.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

สัมผัสภาษาอังกฤษ

สัมผัสภาษาไทย สัมผัสความหมาย Dictionary สัมผัสแปลว่า สัมผัสคำแปล

สัมผัสคืออะไร

Sanook.commenu