Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

สั่ง

สั่ง

 • สั่ง

  [vt.] to order (a general retreat), to instruct = สั่งสอน, to command = สั่งการ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

สั่ง

 • สั่ง

  [v.] order
  [syn.] บัญชา,บงการ
  [v.] give parting instructions before one dies/leaves
  [syn.] สั่งเสีย,สั่งลา
  [v.] blow the nose

  หมายเหตุ บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น

  ตัวอย่างประโยคการอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเทป ไม่สามารถที่จะสั่งให้เทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งบนเทปได้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

สั่ง

 • สั่ง ๑

  ก. บอกไว้เพื่อให้ทําหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น เช่น ครูสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน แม่สั่งให้ถูบ้าน บอกไว้อาลัยในการที่จะจากไป เช่น ฝนสั่งฟ้า ทศกัณฐ์สั่งเมือง อิเหนาสั่งถ้ำ สิ้นเสียงก็สิ้นสั่ง ตายไม่ทันสั่ง.ก. ทําให้ลมดันนํ้ามูกออกจากจมูกโดยแรง ในคำว่า สั่งน้ำมูก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สั่ง

 • สั่ง

  ก. บอก
  บังคับ, บัญชา, บงการ, บอกซื้อสิ่งของ
  พ่นน้ำมูกออกจากจมูก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

สั่ง

 • ความหมาย

  มีพระบรมราชโองการ (พระเจ้าแผ่นดิน)
  มีพระราชเสาวนีย์
  มีพระเสาวนีย์ (สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ
  สมเด็จฯ พระบรมราชินีฯ
  สมเด็จพระบรมราชชนนี)
  มีพระราชบัณฑูร (สมเด็จพระยุพราช)
  มีพระราชดำรัสสั่ง (สมเด็จพระยุพราช
  สมเด็จพระบรมราชกุมารี)
  มีพระราชบัญชา (สมเด็จพระบร

ความหมายจาก พจนานุกรม คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์

สั่งภาษาอังกฤษ

สั่งภาษาไทย สั่งความหมาย Dictionary สั่งแปลว่า สั่งคำแปล

สั่งคืออะไร

Sanook.commenu