Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 • หน่วยกิต

  [n.] credit
  [syn.] เครดิต

  หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบวิชานั้นๆ ได้

  ตัวอย่างประโยคนักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดไว้

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

หน่วยกิต

 • หน่วยกิต

  [-กิด] น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ เครดิต ก็เรียก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หน่วยกิต

 • หน่วยกิต

  (กศ.) น. หน่วยวิชาการเรียน มีคะแนนประจำ นักศึกษาจะต้องทำงานให้ได้จำนวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกำหนด จึงจะผ่านการศึกษาไปได้, เทียบคำ (อก. credit).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

หน่วยกิตภาษาอังกฤษ

หน่วยกิตภาษาไทย หน่วยกิตความหมาย Dictionary หน่วยกิตแปลว่า หน่วยกิตคำแปล

หน่วยกิตคืออะไร

Sanook.commenu