Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

หน้า

หน้า

 • หน้า

  [n. adj. adv. pre.] (red) face, visage (of a man), (bewildered) expression,(chubby) countenance = หน้าตา
  [n. adj. adv. pre.] front, frontage, facade (on the main road)
  [n. adj. adv. pre.] in front of (the house)
  [n. adj. adv. pre.] surface, face, (of a crystal), plane = หน้าราบ,facet (of a diamond)
  [n. adj. adv. pre.] a page
  [n. adj. adv. pre.] (meringue) topping, garnish for food
  [n. adj. adv. pre.] fore (legs), front (door)
  [n. adj. adv. pre.] (to stay) in front, (to go) forward, in advance, ahead (of us)
  [n. adj. adv. pre.] next (month), following (week), future (date)
  [n. adj. adv. pre.] (oyster, mango) season

  คำอ่าน น่า

  คำตรงข้าม (Antonym) หลัง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

หน้า

 • หน้า

  [n.] season
  [syn.] ฤดู
  [n.] face
  [clas.] page
  [syn.] แผ่น
  [pron.] anyone
  [syn.] คน
  [n.] face
  [prep.] in front of
  [n.] width
  [n.] surface
  [adj.] next
  [adj.] top
  [adj.] front
  [ant.] หลัง
  [adj.] front
  [n.] topping
  [n.] reputation

  ตัวอย่างประโยคในหน้าฝนมีคนเป็นไข้หวัดกันมาก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

หน้า

 • หน้า

  น. ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง

  ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา เช่น เขาวิ่งอยู่หน้าฉัน จึงเห็นแต่หลังเขาไว ๆ

  ส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้าปกหนังสือ

  เครื่องปรุงที่แต่งหรือโรยบนอาหารบางอย่าง เช่น กระเทียมเจียวโรยหน้าข้าวต้ม

  ด้านหนึ่ง ๆ ของวัตถุแบน ๆ อย่างกระดาษ เช่น หน้ากระดาษ หน้าซอง ด้านของเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง เช่น หน้ากลอง ด้านหนึ่ง ๆ ของลูกเต๋าและนํ้าเต้าซึ่งมี ๖ ด้าน

  ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยมหรือผืนผ้า เป็นต้น

  ชายผ้าบางชนิดที่มีลวดลาย ด้านของผ้าที่มีลวดลายชัดกว่า

  คราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน

  โดยปริยายหมายถึงคน เช่น เขาสู้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหน

  เกียรติและศักดิ์ศรี เช่น เห็นแก่หน้า ไม่ไว้หน้า

  ลักษณนามบอกจํานวนด้านของแผ่นกระดาษ เช่น หนังสือเล่มนี้มี ๒๐๐ หน้า. ว. ถัดไป เช่น อาทิตย์หน้า ฉบับหน้า

  ตรงข้ามกับ หลัง (ใช้แก่เวลาที่ยังมาไม่ถึง) เช่น วันหน้า เดือนหน้า ปีหน้า อยู่ตรงข้ามกับข้างหลัง เรียกว่า ข้างหน้า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หน้า

 • หน้า

  น. ส่วนของศีรษะซึ่งประกอบด้วยหน้าผาก ตา จมูก และปาก
  ซีกของกายที่ตรงข้ามกับ หลัง, ด้านที่ตรงข้ามกับ หลัง
  เครื่องปรุงที่ปะปนขนมบางอย่าง เช่น หน้ากุ้ง หน้าสังขยา
  ชายผ้า บางชนิด
  คราว, ฤดู
  ซีกของใบหนังสือ
  ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

หน้า

 • ความหมาย

  พระพักตร์

ความหมายจาก พจนานุกรม คำราชาศัพท์คำราชาศัพท์

หน้า

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Page

 • คำเต็มภาษาไทย

  หน้า

 • ความหมาย

  1. ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) "หน้า" จะมีขนาดมาตรฐานเท่ากับ 81/2 x 11 นิ้ว (A4) แต่ผู้ใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นขนาดใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า ขนาดของจอภาพเล็กหรือใหญ่ (ถ้าจอเล็ก อาจจะมองไม่เห็นหมดทั้งหน้า) แต่จะแสดงให้ทราบได้ว่า "หน้า" เริ่มตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหน 2. เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูลของโปรแกรมในหน่วยความจำ โดยปกติ 1 หน้า จะเท่ากับ 4,096 ไบต์

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

หน้าภาษาอังกฤษ

หน้าภาษาไทย หน้าความหมาย Dictionary หน้าแปลว่า หน้าคำแปล

หน้าคืออะไร

Sanook.commenu