ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ห่วงใย

ห่วงใย

The player will be placed here
 • ห่วงใย

  see กังวล

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ห่วงใย

 • ห่วงใย

  [v.] worry
  [syn.] กังวล
  [ant.] หมดห่วง,หายห่วง

  หมายเหตุ มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่

  ตัวอย่างประโยคเธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ห่วงใย

 • ห่วงใย

  ก. มีใจพะวงอยู่ มีทุกข์กังวลอยู่.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ห่วงใย

 • ห่วงใย

  ก. ผูกพันอยู่, มีใจพะวงอยู่.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ห่วงใยภาษาอังกฤษ

ห่วงใยภาษาไทย ห่วงใยความหมาย Dictionary ห่วงใยแปลว่า ห่วงใยคำแปล

ห่วงใยคืออะไร