Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    [n.] limited partnership

    หมายเหตุ ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน

    ตัวอย่างประโยคเขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    (กฎ) น. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน ๒ จําพวก คือ (๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจํากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้น และ (๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัดจํานวน ห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้นกฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษาอังกฤษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษาไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดความหมาย Dictionary ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดคำแปล

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคืออะไร

Sanook.commenu