Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาน

อาน

 • อาน

  [n.] a saddle
  [adv.] (to be beaten) badly, black and blue, to pieces

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

อาน

 • อาน

  [n.] saddle
  [adj.] injured
  [n.] rig
  [v.] eat
  [v.] whet
  [syn.] ลับ
  [adj.] sterile
  [adv.] greatly

  หมายเหตุ เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะ หรือยานพาหนะบางชนิด

  ตัวอย่างประโยคเขาส่งแฮนด์รถจักรยานให้หล่อนรับมาขึ้นคร่อมอานรถจักรยาน แล้วถีบออกไป

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

อาน

 • อาน ๑

  น. เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะบางชนิด เช่น อานม้า อานรถจักรยาน.ว. บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียอาน โดยปริยายหมายความว่า อย่างหนัก อย่างมาก เช่น ถูกต่อว่าอานเลย.ก. ลับมีดหรืออาวุธให้คม เช่น อานดาบ อานอาวุธ ใช้มีดหรืออาวุธถูกับหินให้เรียบหรือให้คม เช่น อานมีด อานหอก. (ข.).ก. กิน เซ่น เช่น เครื่องอาน ว่า เครื่องกินหรือเครื่องเซ่น.(ถิ่นปักษ์ใต้) ว. เป็นหมัน ไม่มีลูก (ใช้เฉพาะสัตว์).[อานะ] น. ลมหายใจเข้า นิยมใช้เข้าคู่กับ อปานะ คือ ลมหายใจออก เป็น อานาปานะ = ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ในคําว่า อานาปานัสสติ = สติที่กําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก. (ป. ส.).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

อาน

 • อาน

  (มค. อาน) น. ลมหายใจเข้า, คู่กับ อปาน คือ ลมหายใจออก มักใช้ควบกันว่า อานปานะ = ลมหายใจเข้าออก.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

อานภาษาอังกฤษ

อานภาษาไทย อานความหมาย Dictionary อานแปลว่า อานคำแปล

อานคืออะไร

Sanook.commenu