ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

อินเดีย

อินเดีย

The player will be placed here
  • อินเดีย

    [n.] India

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

อินเดีย

  • อินเดีย

    [n.] India
    [syn.] ประเทศอินเดีย

    หมายเหตุ ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า

    ตัวอย่างประโยคพุทธศาสนามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

อินเดีย

  • อินเดีย

    น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งในเอเชียใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

อินเดีย

  • อินเดีย

    น. คำนี้ออกจากคำ สินธุ ซึ่งเป็นชื่อแม่น้ำใหญ่อยู่ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ชนที่อยู่ในลุ่มน้ำนี้เรียกว่า ชาวสินธู ต่อมาเป็นฮินดู และอินดู อังกฤษเรียกว่าอินเดีย และหมายความถึงแคว้นที่อยู่ในคาบสมุทรใหญ่ ทิศใต้เขาหิมาลัยทั้งหมด ซึ่งโบราณเรียกว่า

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ประเทศอินเดีย

  • ชื่อประเทศภาษาไทย

    อินเดีย

  • ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ

    India

  • ชื่อเต็มประเทศ

    Republic Of India

  • ชื่อเมืองหลวงภาษาไทย

    นิวเดลี

  • ชื่อเมืองหลวงภาษาอังกฤษ

    New Delhi

  • สกุลเงินภาษาไทย

    รูเปียอินเดีย

  • สกุลเงินภาษาอังกฤษ

    Indian Rupee

  • คำย่อ

    Ind.

  • ภาพธงชาติ

    ภาพธงชาติ ประเทศอินเดีย

ความหมายจาก พจนานุกรมชื่อประเทศ และ ข้อมูลประเทศประเทศ

อินเดียภาษาอังกฤษ

อินเดียภาษาไทย อินเดียความหมาย Dictionary อินเดียแปลว่า อินเดียคำแปล

อินเดียคืออะไร