Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ฮั่น

ฮั่น

 • ฮั่น

  [n.] a Hun

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร

ฮั่น

 • ฮั่น

  น. เรียกชนชาติโบราณกลุ่มใหญ่ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในตอนกลางของทวีปเอเชีย. (อ. Hun

  ส. หูณ).

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฮั่น

 • ฮั่น

  (อก. Hun) น. เรียกคนพวกหนึ่งที่ท่องเที่ยวอยู่ตอนกลางของทวีปเอเชีย ซึ่งถือกันว่าดุร้าย.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ฮั่นภาษาอังกฤษ

ฮั่นภาษาไทย ฮั่นความหมาย Dictionary ฮั่นแปลว่า ฮั่นคำแปล

ฮั่นคืออะไร

Sanook.commenu