ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

เขิบ

เขิบ

  • เขิบ

    (ถิ่น) ว. ดอน เขิน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เขิบ

  • เขิบ

    ว. ดอน, เขิน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

เขิบภาษาอังกฤษ

เขิบภาษาไทย เขิบความหมาย Dictionary เขิบแปลว่า เขิบคำแปล

เขิบคืออะไร