ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

เขียนเสือให้วัวกลัว

เขียนเสือให้วัวกลัว

  • เขียนเสือให้วัวกลัว

    (สํา) ก. ทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เขียนเสือให้วัวกลัวภาษาอังกฤษ

เขียนเสือให้วัวกลัวภาษาไทย เขียนเสือให้วัวกลัวความหมาย Dictionary เขียนเสือให้วัวกลัวแปลว่า เขียนเสือให้วัวกลัวคำแปล

เขียนเสือให้วัวกลัวคืออะไร