ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

แปรพระราชฐาน

แปรพระราชฐาน

  • แปรพระราชฐาน

    [-พฺระราดชะถาน] (ราชา) ก. เปลี่ยนสถานที่ประทับไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราว.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

แปรพระราชฐานภาษาอังกฤษ

แปรพระราชฐานภาษาไทย แปรพระราชฐานความหมาย Dictionary แปรพระราชฐานแปลว่า แปรพระราชฐานคำแปล

แปรพระราชฐานคืออะไร