ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

  • ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

    (สํา) ว. ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ภาษาอังกฤษ

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ภาษาไทย ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ความหมาย Dictionary ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่แปลว่า ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่คำแปล

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่คืออะไร