ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ไหว้ครู

ไหว้ครู

  • ไหว้ครู

    ก. ทำพิธีแสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ไหว้ครู

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ไหว้ครูภาษาอังกฤษ

ไหว้ครูภาษาไทย ไหว้ครูความหมาย Dictionary ไหว้ครูแปลว่า ไหว้ครูคำแปล

ไหว้ครูคืออะไร