Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Central processing unit

central processing unit

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Central processing unit

 • คำเต็มภาษาไทย

  หน่วยประมวลผลกลาง

 • ความหมาย

  นิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  cecellcentercentralized systemcentronics portceocatatoniccathode ray tubeccd memoryccp

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

central processing unitภาษาอังกฤษ

central processing unitภาษาไทย central processing unitความหมาย Dictionary central processing unitแปลว่า central processing unitคำแปล

central processing unitคืออะไร

ความหมายของ central processing unit จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu