Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Computer literacy

computer literacy

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Computer literacy

 • คำเต็มภาษาไทย

  การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

 • ความหมาย

  หมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  coaxial cablecobolcodecoding formcold bootcold startcollatecolor graphic adaptercolor monitorcolor palette

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

computer literacyภาษาอังกฤษ

computer literacyภาษาไทย computer literacyความหมาย Dictionary computer literacyแปลว่า computer literacyคำแปล

computer literacyคืออะไร

Sanook.commenu