Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Computer output on microfilm

computer output on microfilm

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Computer output on microfilm

 • คำเต็มภาษาไทย

  ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์

 • ความหมาย

  ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิว เตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  coaxial cablecobolcodecoding formcold bootcold startcollatecolor graphic adaptercolor monitorcolor palette

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

computer output on microfilmภาษาอังกฤษ

computer output on microfilmภาษาไทย computer output on microfilmความหมาย Dictionary computer output on microfilmแปลว่า computer output on microfilmคำแปล

computer output on microfilmคืออะไร

Sanook.commenu