Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Database management system

database management system

  • คำเต็มภาษาอังกฤษ

    Database management system

  • ความหมาย

    ใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

  • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

    dadacdaisey wheel printerdaisy chaindaisy wheeldarpanetdasddatadata acquisitiondata bank

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

database management systemภาษาอังกฤษ

database management systemภาษาไทย database management systemความหมาย Dictionary database management systemแปลว่า database management systemคำแปล

database management systemคืออะไร

ความหมายของ database management system จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu