Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Electronic mail

electronic mail

  • คำเต็มภาษาอังกฤษ

    Electronic mail

  • คำเต็มภาษาไทย

    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • ความหมาย

    ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address)ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

electronic mailภาษาอังกฤษ

electronic mailภาษาไทย electronic mailความหมาย Dictionary electronic mailแปลว่า electronic mailคำแปล

electronic mailคืออะไร

ความหมายของ electronic mail จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu