Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Fax

Fax

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Fax

 • คำเต็มภาษาไทย

  แฟกซ์ (โทรสาร)

 • ความหมาย

  ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  facing pagesfacsimilefactorialfailfail-safefalsefanfold paperfatfatal errorfatbits

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

Faxภาษาอังกฤษ

Faxภาษาไทย Faxความหมาย Dictionary Faxแปลว่า Faxคำแปล

Faxคืออะไร

ความหมายของ Fax จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu