Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Last in, first out

last in, first out

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Last in, first out

 • คำเต็มภาษาไทย

  เข้าทีหลังออกก่อน

 • ความหมาย

  ใช้ตัวย่อว่า LIFO (อ่านว่า ไลโฟ) เป็นโครงสร้างของการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่ซ้อนเป็นชั้น ๆ เพราะฉะนั้น ข้อมูลส่วนแรกหรือส่วนที่เข้าก่อน ก็จะอยู่ชั้นล่างสุด ไม่สามารถนำออกมาใช้ก่อนได้ จนกว่าจะได้นำส่วนที่เข้าภายหลังออกมาก่อน ดู first in, first out ประกอบ

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  labellanlandscape orientationlanguagelaptoplarge scale integrationlaserlaser disklaser printerlaserjet

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

last in, first outภาษาอังกฤษ

last in, first outภาษาไทย last in, first outความหมาย Dictionary last in, first outแปลว่า last in, first outคำแปล

last in, first outคืออะไร

Sanook.commenu