Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Mail box

mail box

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Mail box

 • คำเต็มภาษาไทย

  ตู้ไปรษณีย์

 • ความหมาย

  หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  macmachinemachine addressmachine codemachine errormachine independentmachine instructionmachine instruction setmachine interruptionmachine language

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

mail boxภาษาอังกฤษ

mail boxภาษาไทย mail boxความหมาย Dictionary mail boxแปลว่า mail boxคำแปล

mail boxคืออะไร

Sanook.commenu