Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

SQL

SQL

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  SQL

 • คำเต็มภาษาไทย

  ซีเควล
  เอสคิวแอล

 • ความหมาย

  ย่อมาจาก structured query language (แปลว่า ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  source codesource diskettesource documentsource languagesource programspace characterspacebarspaghetti codesparcspecial character

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

SQLภาษาอังกฤษ

SQLภาษาไทย SQLความหมาย Dictionary SQLแปลว่า SQLคำแปล

SQLคืออะไร

Sanook.commenu