Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Turnaround time

turnaround time

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Turnaround time

 • คำเต็มภาษาไทย

  เวลาครบวงงาน

 • ความหมาย

  หมายถึงเวลาที่ใช้ไป ตั้งแต่เริ่มส่งงานเข้าทำการประมวลผล จนปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 • ดูคำอื่นๆในหมวดคำศัพท์คอมพิวเตอร์

  turboturbo cturbo pascalturbo prologturingturing machineturn offturn onturnkey systemtruetype font

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

turnaround timeภาษาอังกฤษ

turnaround timeภาษาไทย turnaround timeความหมาย Dictionary turnaround timeแปลว่า turnaround timeคำแปล

turnaround timeคืออะไร

Sanook.commenu