ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ซีนอน

ซีนอน

(Xenon, Xe)
เลขอะตอม เลขมวล จุดหลอมเหลว จุดเดือด สภาพ
54 131.3 -111.9 ℃ -108.0 ℃ ไม่มี

ความหมายจาก พจนานุกรมตารางธาตุตารางธาตุ

ธาตุซีนอนภาษาอังกฤษ

เลขอะตอม ธาตุซีนอนเลขมวล ธาตุซีนอนจุดหลอมเหลว จุดเดือดของธาตุซีนอน

ซีนอน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ซีนอน จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ