ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ซีเซียม

ซีเซียม

(Caesium, Cs)
เลขอะตอม เลขมวล จุดหลอมเหลว จุดเดือด สภาพ
55 132.905 28.7 ℃ 90 ℃ เบส

ความหมายจาก พจนานุกรมตารางธาตุตารางธาตุ

ธาตุซีเซียมภาษาอังกฤษ

เลขอะตอม ธาตุซีเซียมเลขมวล ธาตุซีเซียมจุดหลอมเหลว จุดเดือดของธาตุซีเซียม

ซีเซียม ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ซีเซียม จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ