ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

พาลาเดียม

พาลาเดียม

(Palladium, Pd)
เลขอะตอม เลขมวล จุดหลอมเหลว จุดเดือด สภาพ
46 106.4 1552 ℃ 3980 ℃ เบส

ความหมายจาก พจนานุกรมตารางธาตุตารางธาตุ

ธาตุพาลาเดียมภาษาอังกฤษ

เลขอะตอม ธาตุพาลาเดียมเลขมวล ธาตุพาลาเดียมจุดหลอมเหลว จุดเดือดของธาตุพาลาเดียม

พาลาเดียม ภาษาอังกฤษ