ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

โพรแทคติเนียม

โพรแทคติเนียม

(Protactenium, Pa)
เลขอะตอม เลขมวล จุดหลอมเหลว จุดเดือด สภาพ
91 231 15.4 ℃ 1230 ℃ เบส

ความหมายจาก พจนานุกรมตารางธาตุตารางธาตุ

ธาตุโพรแทคติเนียมภาษาอังกฤษ

เลขอะตอม ธาตุโพรแทคติเนียมเลขมวล ธาตุโพรแทคติเนียมจุดหลอมเหลว จุดเดือดของธาตุโพรแทคติเนียม

โพรแทคติเนียม ภาษาอังกฤษ