Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

แปล ไทย-อังกฤษ lexitron

คำศัพท์ในหมวด (มีทั้งหมด 2,853 คำ)

 1. ก้อง
 2. ก้องกังวาน
 3. ก้อน
 4. ก้อนกรวด
 5. ก้อนขี้หมา
 6. ก้อนดิน
 7. ก้อนหิน
 8. ก้อนอิฐ
 9. ก้อนเนื้องอก
 10. ก้อนเส้า
 11. ก้อย
 12. ก้อร่อ
 13. ก้อร่อก้อติก
 14. ก้าง
 15. ก้างขวางคอ
 16. ก้างปลา
 17. ก้าน
 18. ก้านขด
 19. ก้านคอ
 20. ก้านดอก
 21. ก้านตอง
 22. ก้านต่อดอก
 23. ก้านธูป
 24. ก้านบัว
 25. ก้านแย่ง
 26. ก้านใบ
 27. ก้านไม้ขีด
 28. ก้าบๆ
 29. ก้าม
 30. ก้ามกราม
 31. ก้ามดาบ
 32. ก้ามปู
 33. ก้าวก่าย
 34. ก้าวย่าง
 35. ก้าวร้าว
 36. ก้าวล่วง
 37. ก้าวหน้า
 38. ก้าวเฉียง
 39. ก้าวไกล
 40. ก้ำ
 41. ก้ำกึ่ง
 42. ก๊ก
 43. ก๊ง
 44. ก๊วน
 45. ก๊อก
 46. ก๊อกน้ำ
 47. ก๊อบปี้
 48. ก๊าซ
 49. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 50. ก๊าซชีวภาพ
 51. ก๊าซธรรมชาติ
 52. ก๊าซน้ำตา
 53. ก๊าซพิษ
 54. ก๊าซหุงต้ม
 55. ก๊าซเฉื่อย
 56. ก๊าซเชื้อเพลิง
 57. ก๊าซไข่เน่า
 58. ก๊าด
 59. ก๋ง
 60. ก๋วยจั๊บ
 61. ก๋วยเตี๋ยว
 62. ก๋วยเตี๋ยวผัด
 63. ก๋ากั่น
Sanook.commenu