Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

แปล ไทย-อังกฤษ lexitron

คำศัพท์ในหมวด (มีทั้งหมด 2,853 คำ)

 1. กระจกฝ้า
 2. กระจกรถ
 3. กระจกสะท้อนแสง
 4. กระจกส่อง
 5. กระจกหน้ารถ
 6. กระจกหน้ารถยนต์
 7. กระจกหลัง
 8. กระจกหุง
 9. กระจกเงา
 10. กระจกเว้า
 11. กระจกใส
 12. กระจง
 13. กระจอก
 14. กระจอกงอกง่อย
 15. กระจอกเทศ
 16. กระจองอแง
 17. กระจะ
 18. กระจัด
 19. กระจัดกระจาย
 20. กระจัดพลัดพราย
 21. กระจับ
 22. กระจับปี่
 23. กระจาด
 24. กระจาบ
 25. กระจาย
 26. กระจายอำนาจ
 27. กระจายเสียง
 28. กระจิบ
 29. กระจิริด
 30. กระจิ๋วหลิว
 31. กระจุก
 32. กระจุกกระจิก
 33. กระจุกกระจุย
 34. กระจุบกระจิบ
 35. กระจุย
 36. กระจุ๊บ
 37. กระจุ๋งกระจิ๋ง
 38. กระจุ๋มกระจิ๋ม
 39. กระจู้
 40. กระจู๋กระจี๋
 41. กระจ่าง
 42. กระจ่างแจ้ง
 43. กระจ้อย
 44. กระจ้อยร่อย
 45. กระฉอก
 46. กระฉับกระเฉง
 47. กระฉิ่ง
 48. กระฉ่อน
 49. กระชดกระช้อย
 50. กระชอน
 51. กระชอมดอก
 52. กระชัง
 53. กระชับ
 54. กระชั้น
 55. กระชั้นชิด
 56. กระชาก
 57. กระชากเสียง
 58. กระชุ
 59. กระชุก
 60. กระชุ่มกระชวย
 61. กระซับ
 62. กระซิก
 63. กระซิกกระซี้
 64. กระซิบ
 65. กระซุบกระซิบ
 66. กระซู่
 67. กระดก
 68. กระดกกระดนโด่
 69. กระดวง
 70. กระดอ
 71. กระดอง
 72. กระดองหาย
 73. กระดอน
 74. กระดักกระเดี้ย
 75. กระดังงา
 76. กระดาก
 77. กระดากกระเดื่อง
 78. กระดากอาย
 79. กระดากใจ
 80. กระดาน
 81. กระดานชนวน
 82. กระดานดำ
 83. กระดานถีบ
 84. กระดานลื่น
 85. กระดานหก
 86. กระดานหมากรุก
 87. กระดานโต้คลื่น
 88. กระดานไฟ
 89. กระดาษ
 90. กระดาษกรอง
Sanook.commenu