Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

แปล ไทย-อังกฤษ lexitron

คำศัพท์ในหมวด (มีทั้งหมด 319 คำ)

 1. ภายใน
 2. ภ.ง.ด.
 3. ภ.พ.
 4. ภก.
 5. ภควันต์
 6. ภคินี
 7. ภพ
 8. ภพหน้า
 9. ภมร
 10. ภมริน
 11. ภมรี
 12. ภมุ
 13. ภมุกะ
 14. ภมุกา
 15. ภยันตราย
 16. ภยาคติ
 17. ภร
 18. ภรณี
 19. ภรณีภู
 20. ภรต
 21. ภรตวรรษ
 22. ภรตศาสตร์
 23. ภรรดร
 24. ภรรดา
 25. ภรรยานอกสมรส
 26. ภรรยาน้อย
 27. ภรรยาลับ
 28. ภรรยาเก่า
 29. ภระมร
 30. ภระมรี
 31. ภราดร
 32. ภราดรภาพ
 33. ภราดา
 34. ภรู
 35. ภวตัณหา
 36. ภวปาระ
 37. ภวังคจิต
 38. ภวังค์
 39. ภวันดร
 40. ภักดี
 41. ภักษการ
 42. ภักษา
 43. ภักษาหาร
 44. ภักษ์
 45. ภังคะ
 46. ภังคี
 47. ภัจ
 48. ภัณฑาคาร
 49. ภัณฑาคาริก
 50. ภัณฑารักษ์
 51. ภัณฑูกรรม
 52. ภัต
 53. ภัตกิจ
 54. ภัตตาคาร
 55. ภัตตาหาร
 56. ภัทร
 57. ภัย
 58. ภัยธรรมชาติ
 59. ภัยพิบัติ
 60. ภัยสังคม
 61. ภัยอันตราย
 62. ภัยแล้ง
 63. ภัสดา
 64. ภัสสร
 65. ภา
 66. ภากร
 67. ภาค
 68. ภาคตัดกรวย
 69. ภาคทฤษฎี
 70. ภาคทัณฑ์
 71. ภาคนิพนธ์
 72. ภาคบังคับ
 73. ภาคปฎิบัติ
 74. ภาคปฏิบัติ
 75. ภาคผนวก
 76. ภาคพายัพ
 77. ภาคพื้น
 78. ภาคพื้นดิน
 79. ภาคภูมิ
 80. ภาคภูมิใจ
 81. ภาคย์
 82. ภาครัฐบาล
 83. ภาคฤดูร้อน
 84. ภาควิชา
 85. ภาคศึกษา
 86. ภาคหน้า
 87. ภาคอีสาน
 88. ภาคอุตสาหกรรม
 89. ภาคินี
 90. ภาคิไนย
Sanook.commenu