ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ทุพพลภาพ

ทุพพลภาพ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ทุพพลภาพภาษาอังกฤษ

ทุพพลภาพภาษาไทย ทุพพลภาพความหมาย Dictionary ทุพพลภาพแปลว่า ทุพพลภาพคำแปล

ทุพพลภาพคืออะไร

ความหมายของ ทุพพลภาพ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ