ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปร

ปร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ปรภาษาอังกฤษ

ปรภาษาไทย ปรความหมาย Dictionary ปรแปลว่า ปรคำแปล

ปรคืออะไร

ความหมายของ ปร จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ