ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปารมี

ปารมี

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ปารมีภาษาอังกฤษ

ปารมีภาษาไทย ปารมีความหมาย Dictionary ปารมีแปลว่า ปารมีคำแปล

ปารมีคืออะไร

ความหมายของ ปารมี จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ