กักขฬะ

กักขฬะ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

กักขฬะภาษาอังกฤษ

กักขฬะภาษาไทย กักขฬะความหมาย Dictionary กักขฬะแปลว่า กักขฬะคำแปล

กักขฬะคืออะไร

ความหมายของ กักขฬะ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu