ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

  • พยัญชนะตัวที่ ๕ เป็นอักษรต่ำ เรียกชื่อว่า "คอกัณฐา" หรือ "คอคน" ออกเสียงอย่างเดียว กับ ค (คอคิด) เดิมมีที่ใช้อยู่คำหนึ่งคือ "อ" ที่หมายความว่า คอคน หรือคอสัตว์ มาบัดนี้ใช้ "ค" (คอคิด) หมดแล้ว เพราะฉะนั้น พยัญชนะตัวนี้จึงไม่มีที่ใช้เลยในปัจจุบัน.

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ฅภาษาอังกฤษ

ฅภาษาไทย ฅความหมาย Dictionary ฅแปลว่า ฅคำแปล

ฅคืออะไร

ความหมายของ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ