ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ญัตติ

ญัตติ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ญัตติภาษาอังกฤษ

ญัตติภาษาไทย ญัตติความหมาย Dictionary ญัตติแปลว่า ญัตติคำแปล

ญัตติคืออะไร

ความหมายของ ญัตติ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ