ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ญาณสมภาร

ญาณสมภาร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ญาณสมภารภาษาอังกฤษ

ญาณสมภารภาษาไทย ญาณสมภารความหมาย Dictionary ญาณสมภารแปลว่า ญาณสมภารคำแปล

ญาณสมภารคืออะไร