ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปฏิสันถาร

ปฏิสันถาร

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ปฏิสันถารภาษาอังกฤษ

ปฏิสันถารภาษาไทย ปฏิสันถารความหมาย Dictionary ปฏิสันถารแปลว่า ปฏิสันถารคำแปล

ปฏิสันถารคืออะไร

ความหมายของ ปฏิสันถาร จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ