ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ดนตรี

ดนตรี

  • ดนตรี

    น. เสียงที่ประกอบกันเป็นทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําให้รู้สึกเพลิดเพลินหรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทํานองเพลง. (ส. ตนฺตฺรินฺ).

    ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

    ดนตรีกรรมดนยะดนยาดนัยดนุดนุชดนูดนโด่ดง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดนตรีภาษาอังกฤษ

ดนตรีภาษาไทย ดนตรีความหมาย Dictionary ดนตรีแปลว่า ดนตรีคำแปล

ดนตรีคืออะไร

ความหมายของ ดนตรี จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ