ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ตรีกาย

ตรีกาย

  • ตรีกาย

    น. พระกายทั้ง ๓ ของพระพุทธเจ้าตามคติพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ได้แก่ ๑. ธรรมกาย (พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า) ๒. สัมโภคกาย (กายทิพย์หรือกายละเอียดของพระพุทธเจ้า) และ ๓. นิรมาณกาย (กายที่เป็นขันธ์ ๕ และปรากฏแก่มนุษย์ทั่วไป ซึ่งบางทีเรียกว่า รูปกาย).

    ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

    ตรงตรง ๆตรงกันตรงกันข้ามตรณีตรมตรมตรอมตรมวลตรมเตรียมตรรก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตรีกายภาษาอังกฤษ

ตรีกายภาษาไทย ตรีกายความหมาย Dictionary ตรีกายแปลว่า ตรีกายคำแปล

ตรีกายคืออะไร