ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ตับ

ตับ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตับภาษาอังกฤษ

ตับภาษาไทย ตับความหมาย Dictionary ตับแปลว่า ตับคำแปล

ตับคืออะไร

ความหมายของ ตับ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ