ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

บรรทัดฐาน

บรรทัดฐาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

บรรทัดฐานภาษาอังกฤษ

บรรทัดฐานภาษาไทย บรรทัดฐานความหมาย Dictionary บรรทัดฐานแปลว่า บรรทัดฐานคำแปล

บรรทัดฐานคืออะไร

ความหมายของ บรรทัดฐาน จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ