ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปฏิคม

ปฏิคม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ปฏิคมภาษาอังกฤษ

ปฏิคมภาษาไทย ปฏิคมความหมาย Dictionary ปฏิคมแปลว่า ปฏิคมคำแปล

ปฏิคมคืออะไร

ความหมายของ ปฏิคม จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ