ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปริ

ปริ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ปริภาษาอังกฤษ

ปริภาษาไทย ปริความหมาย Dictionary ปริแปลว่า ปริคำแปล

ปริคืออะไร

ความหมายของ ปริ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ