ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปักษา

ปักษา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ปักษาภาษาอังกฤษ

ปักษาภาษาไทย ปักษาความหมาย Dictionary ปักษาแปลว่า ปักษาคำแปล

ปักษาคืออะไร

ความหมายของ ปักษา จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ