ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ปาติโมกข์

ปาติโมกข์

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ปาติโมกข์ภาษาอังกฤษ

ปาติโมกข์ภาษาไทย ปาติโมกข์ความหมาย Dictionary ปาติโมกข์แปลว่า ปาติโมกข์คำแปล

ปาติโมกข์คืออะไร

ความหมายของ ปาติโมกข์ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ