ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

มาตรฐานภาษาไทย มาตรฐานความหมาย Dictionary มาตรฐานแปลว่า มาตรฐานคำแปล

มาตรฐานคืออะไร

ความหมายของ มาตรฐาน จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ