ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ลักษณะ

ลักษณะ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลักษณะภาษาอังกฤษ

ลักษณะภาษาไทย ลักษณะความหมาย Dictionary ลักษณะแปลว่า ลักษณะคำแปล

ลักษณะคืออะไร

ความหมายของ ลักษณะ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ